Velkommen til
3R Kontors CSR Regnskab 2016

HIGHLIGHTS 2016

STØRSTE DONATION NOGENSINDE

I 2016 lavede vi, i samarbejde med CIS, vores største donation nogensinde. AOF Job og Dansk manglede inventar til 1000 sprogskolekursister, så de 727 møbler landede på et tørt sted.

VIA UNIVERSITY COLLAGE – BACHELOROPGAVE

To socialrådgivere skrev deres afsluttende opgave om 3R Kontors markante resultater med at hjælpe socialt udsatte borgere i beskæftigelse.

Læs artiklen her

REGNSKAB

Omsætning 2016: 10.450 mio. kr.
Resultat efter skat 2016: 785.186 kr.

3R KONTORS FORRETNINGSKONCEPT

TILFREDSE SAMARBEJDSPARTNERE

Det er vigtigt, at private virksomheder også hjælper til i kommunen. Folk tror, at man bare kan smide socialt udsatte ind i et kommunalt program, og så er alt godt, men det fungerer ikke altid for alle. Jeg ville være et skarn, hvis jeg sagde, vi var i mål, for det er vi ikke. Der er flere og flere, der har brug for hjælp. 
Thomas Medom Hansen, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

De sovesofaer, vi har i forvejen, er simpelthen slidt helt ned. Så det betyder alverden for os, at vi kan tilbyde kvinderne og deres børn et ordentligt sted at sove. De møbler 3R Kontor har givet os, er af virkelig god kvalitet, så de skal nok vække glæde.
Gitte Nørrevang, centerleder af Kolding Krisecenter

Ganske vist er vi i et overskudssamfund, hvor vi oftere smider ud end reparerer, men det vil være hul i hovedet at kassere møbler af denne kvalitet. Vi bør simpelthen genbruge, hvor vi kan.
Jens Thode Loft, centerchef for AOF Syd

DONATIONSNETVÆRKET
– EN CENTRAL DEL AF 3R KONTOR

Donationsnetværket er baseret på, at 3R Kontor videreformidler møbler, som ellers bliver sendt til destruktion. I stedet for at smide ressourcer ud, ser vi bedre mening i at give møblerne videre gratis, så vi sammen mindsker produktion og forbrug, som er en belastning for miljøet. Det er en non-profit aftale til glæde og gavn for såvel giver og modtager som for 3R Kontor og miljøet.

Siden 3R Kontors start i 2015 år, har vi doneret over 20.000 møbler til en lang række skoler, foreninger, og institutioner via vores Donationsnetværk. Netværket var ved udgangen af 2016 på 572 medlemmer. Et tal som kun vokser, og her midt i 2017 nærmer sig 700.

TAK til de virksomheder, som har valgt at lade en del af deres brugte møbler gå til donation gennem 3R Kontors Donationsnetværk.

DE STØRSTE BIDRAGSYDERE

UDSNIT AF MODTAGERE AF GRATIS MØBLER

MEST DONEREDE VARER I 2016

431 reoler

219 skabe

56 hæve-skænke borde

827 borde med faste stel

373 senge

4 hele klasseværelser

UDVALGTE DONATIONER

CASE: Nye møbler bringer lykke i Kolding Krisecenter

I 2016 lavede 3R Kontor et samarbejde med Scandic Palace Hotel om at tømme hele deres hotel for gamle møbler. Da det ikke ligefrem var kontormøbler, og direktør Steffen Høgh hørte om Kolding Krisecenters behov, besluttede 3R Kontor at give møblerne gratis til centeret.

Kolding Krisecenter er, som mange andre organisationer, pressede på økonomien. Derfor betyder sparede penge på drift og vedligeholdelse meget. Pengene kan nu gå direkte til kvindernes behandling.

“Nu sparer vi så en del penge ved ikke at skulle investere i de mest nødvendige møbler. Så kan de penge forhåbentlig gå til netop psykolog-tilbud til de kvinder, der bor her”, fortæller Gitte Nørrevang, centerleder af Kolding Krisecenter

3R Kontor ser også, at det ikke kun er Kolding Krisecenter, der får gavn af donationen. Donationerne er også den mest bæredygtige løsning, da kvalitetsmøblerne her, som får længere levetid, nu opfylder et behov, der ellers havde betydet merproduktion. Et forbrug, der var blevet for miljøets regning.

Læs artiklen her

Se TV2 Syds indslag om donationen

AOF Job og Dansk fik møbler til 1000 sprogkursister

Da Copenhagen International School flyttede til deres nye Campus i Nordhavn, overtog 3R Kontor alt deres inventar. Vi fik møblerne gratis, hvis vi til gengæld ville fjerne alle møblerne uden det kostede CIS noget i arbejdstimer, affaldshåndtering og fragt. Nogle af møblerne kunne 3R Kontor bruge til gensalg, men mange møbler var ikke egnede til videresalg eller istandsættelsen. Derfor besluttede vi at give dem væk igennem vores deleøkonomiske fællesskab Donationsnetværket. Her fandt vi AOF Job og Dansk, som netop stod og manglede møbler til deres 1000 kommende sprogkursister. Centerchef ved AOF Syd, Peter Thode Loft, fandt genbrugsprincippet tiltalende:

“Ganske vist er vi i et overskudssamfund, hvor vi oftere smider ud end reparerer, men det vil være hul i hovedet at kassere møbler af den kvalitet 3R Kontor har på hånden. Vi bør simpelthen genbruge, hvor vi kan,” fortæller Peter Thode Loft.

Læs artiklen her

Møbeludsalg til fordel for udsatte

I september 2016 besluttede 3R Kontor at rydde sit lager i Risskov med en støttedonation. Støttedonationen blev stablet på benene i samarbejde med den Århusianske velgørenhedsorganisation Fundamentet, som arbejder med socialt udsatte. Her solgte 3R Kontor 700 brugte kvalitetsmøbler, hvor overskuddet gik til de socialt udsatte, Fundamentet arbejder med.

Læs artiklen her

ANDEN PRESSEOMTALE

Metroxpress – 3R Kontor støtter ung sejlkomet
Mester Tidende – 3R Kontor tager stort samfundsansvar
Vi ønsker at være med til at skabe en verden, hvor alt behandles som en ressource. 3R Kontor vil gå foran i at være fremtidens virksomhed, som tager ansvar miljømæssigt, samfundsmæssigt, socialt og økonomisk. Alle restprodukter i vores virksomhed skal forsøges genbrugt, fordi udsmidning er absolut sidste mulighed.
Vi vil være en prisvindende virksomhed, der skaber international opmærksomhed for vores unikke evne til at skabe positiv sammenhæng mellem socialt udsatte på arbejdsmarkedet, positiv miljøpåvirkning og sorte tal på bundlinjen. Vi tager ansvar for samfundet omkring os ved netop at vælge bæredygtige løsninger, som bidrager positivt på den tredobbelte bundlinje.
I 3R Kontor udgør værdierne hele rygraden i vores forretning. Vi formulerer vores værdier for at sikre, at de ikke ender som abstrakte floskler, men bliver til konkret praksis, der kan genkendes i hverdagen.

Kunden i centrum
Vi møder vores kunder som gæster, og ønsker gennem vores arbejde at hjælpe dem med at hjælpe andre. Glade kunder kommer igen. Derfor stræber vi altid efter, at vores kunder får den absolut bedste oplevelse hos os. Konkret betyder det hurtig levering, kompetent rådgivning og fuld garanti i to år på alle vores møbler.

Medarbejderne skal trives
En medarbejder hos 3R Kontor skal føle sig værdsat som menneske og værdifuld for forretningen. Rummelighed og ligeværdighed er en afgørende praksis, fordi vi er forskellige mennesker med en fælles opgave. Konkret betyder det, at vi matcher arbejdsopgaverne til den enkelte medarbejders udfordringer og kompetencer, vi stimulerer fællesskabet internt gennem sociale arrangementer og fredagsøl, og så sætter vi humor højt på dagsordenen.

Bæredygtighed og positiv miljøpåvirkning
3R Kontor ønsker at påvirke miljøet positivt ved mindske produktion og forbrug. Derfor er bæredygtighed centralt i alle dele af 3R Kontors forretning. Konkret betyder det, at vores fundament bygger på cirkulær økonomi, at vi kun håndterer brugte møbler, vi  altid optimerer vores genbrugsprocesser og kun smider ud som sidste udvej.

3R Kontor blev grundlagt af Jacob Hansen og Steffen Høgh i 2015. Tanken var at skabe en virksomhed, der ikke kun var bæredygtig økonomisk set, men også miljømæssigt – og for medmennesker og medarbejdere. Forretningens koncept skal bevise at sorte tal på bundlinjen, miljøhensyn og social ansvarlighed, ikke er hinandens modsætninger, men tværtimod kan påvirke hinanden positivt.

SOCIALT UDSATTE FÅR JOB

Der er 13 ansatte i 3R Kontor. 40 % af dem har baggrund med kriminalitet, fysiske handicaps, langvarige sygdomsforløb eller udfordringer socialt eller psykisk. Det har gjort det svært for dem at finde vej ind på arbejdsmarkedet. 3R kontor ønsker at hjælpe dem med at blive en del af arbejdsstyrken – ganske enkelt ved at give dem et job.
Målet er, at de lærer at varetage et job, mens de arbejder hos os.

A – 24 år: 3R kontor fik etableret kontakt til ham via Aarhus kommune. Først var han i praktik, derefter på løntilskud, og blev så fastansat på 37 timer. Det perfekte forløb, hvis man spørger Aarhus Kommune.

B – 26 år: Han havde en plet på straffeattesten, da han startede i EGU-praktik hos 3R Kontor. Undervejs fik han betalt kørekort af 3R Kontor, og er nu fastansat på 37 timer. Han er rollemodel for de andre, og meget dygtig. Se herunder TV2 Østjyllands interview om forløbet.

C – 19 år: Han havde droppet EGU-forløbet, og rendte rundt uden noget at lave. Så startede han hos 3R Kontor, og gør nu sin EGU uddannelse færdig hos os.

D – 23 år: Han er tidligere kriminel, og har en dom for indbrud. Det vidste 3R Kontor, da vi ansatte ham, og har tilpasset arbejdsopgaver og arbejdstider, så det passer til hans behov og udfordringer. Han er tilknyttet i praktik.

E – 50 år: Han var ansat i flexjob på grund af et langt og hårdt sygdomsforløb. Han sagde desværre selv op start 2017 pga en tiltagende sygdom.

F – 33 år: Han havde begrænset arbejdsevne, og blev derfor tilknyttet 3R kontor igennem revalidering, for at hjælpe ham tilbage på arbejdsmarkedet.

EN SUCCESHISTORIE I JOB

Carl var en af 3R Kontors første medarbejdere. Da han først kom til virksomheden, havde han længe kæmpet med at få et arbejde, fordi han havde en plet på sin straffeattest. 3R Kontor gav ham en chance med en EGU-praktik, og han er i dag fast ansat på 37 timer. Se TV2 Østjyllands indslag om forløbet herunder, eller læs artiklen i højre side:

Citat fra artiklen:
“Det eneste, jeg lægger vægt på, er, om folk er engagerede i det, de laver. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvor mange 12-taller, man har på sit karakterark,” siger Steffen Høgh, direktør i 3R Kontor.

Læs artiklen her

VEJEN TIL ARBEJDSMARKEDET

Hos 3R Kontor tror vi på, at nogle mennesker har behov for hjælp til at lære at arbejde. Her arbejder vi ud fra en fasemodel med løbende evaluering undervejs. Forløbets faser har hver deres mål:

1. KLIMATISERING
I starten er det vigtigt at skabe tryghed, udvise rummelighed og give plads til vilkår, der matcher den enkelte. Det er et vigtigt at lave et fundament af anerkendelse, mod og motivation, så de får lyst til at gå igang med arbejdsopgaverne.

AFKLARING AF ENGAGEMENT
Første fase skal afklare om medarbejderen er motiveret, og gerne vil gøre deres bedste for at lære mere og blive bedre. Engagementet er afgørende for, at forløbet kan lykkes.

2. KOMPETENCETILEGNELSE
Medarbejderen skal opleve rammerne så trygge, at han tør tiltegne sig kompetencer ved at afprøve arbejdsopgaver. Her begynder vi at stille krav til medarbejderen i takt med, at de får mere uddannelse og flere erfaringer.

AFKLARING AF ARBEJDSMORAL OG EVNER
Her skal medarbejderens mod, arbejdsmoral  og evner afklares. Med mere uddannelse i ryggen skal de arbejde ud fra en forståelse af, at det er okay at fejle, så længe man ikke skjuler fejlene.

3. ADGANG TIL ARBEJDSMARKEDET
Medarbejderen får gennem sine erhvervede kompetencer og uddannelse større selvtillid, lærer at være social, kan servicere vores kunder og varetage ansvar. 3R Kontor vil her begynde at hjælpe medarbejderen videre ved at bruge vores netværk til at formidle kontakt mellem medarbejderen og det ordinære arbejdsmarked.

AFKLARING AF JOBMATCH
Medarbejderens succesoplevelser i arbejdsopgaverne og på arbejdspladsen giver selvtillid og lyst til større udfordring, og det er 3R Kontor opgave fortsat at stimulere og styrke medarbejderen. Her stilles stadigt større krav til medarbejderen, og han får mere ansvar for at afklare kompetencer og ydereligere potentiale til en mulig fast stilling i en anden virksomhed.

BÆREDYGTIG NEDBRYDNING AF AFFALD

Sortering af affald

Vi har et princip om udsmidning som sidste udvej, men når udsmidning bliver aktuelt, er miljørigtig sortering den mest bæredygtige vej. For at belaste miljøet mindst muligt inddeler vi vores sortering i:

  • Træ
  • Stål
  • Plastik
  • Ledninger og elektronik

Bæredygtig afskaffelse

I 3R kontor er bæredygtig afskaffelse en af grundpillerne i vores forretning. I praksis betyder det, at vi:

  • Genbruger i form af videresalg
  • Donerer via vores Donationsnetværk til foreninger, organisationer og skoler
  • Nedbryder miljørigtigt gennem bæredygtig sortering

Status på CSR-mål 2016

Udvidelse af Donationsnetværket

Donationsnetværket vokser fortsat med antal medlemmer, og vi oplever stor opbakning og begejstring over initiativet. I udgangen af 2016 havde vi 572 på Donationsnetværkets liste, og her midt i 2017 nærmer vi os 700 medlemmer. Vi oplever en stor efterspørgsmål på vores gratis møbler, elve donationerne Det er stadig et vigtigt område, som vi fortsat udvikler på optimere, fordi vi oplever en stor efterspørgsmål på alle vores donationer.

Mere uddannelse til socialt udsatte medarbejdere

Det er lykkes os, at etablere et solidt samarbejde med EGU-uddannelsen. Her tager vi unge med udfordringer ind i 3R Kontor under praktik med henblik på fastansættelse, når de har gennemført uddannelsen. EGU-praktikkerne er udbytterigt samarbejde, både fordi det giver os og vores samarbejdspartnere mulighed for at arbejde med de unge i en lang periode til et lønniveau, hvor vi har råd til at investere i dem. Samtidig giver vi de unge læring, støtte og praktisk erfaring, der tilsammen sikrer, at de gennemfører, og dermed får sig en uddannelse. I 2016 fik en medarbejder kørekort under sin praktik og en anden har fået en lager- og logistik uddannelse.

Egen produktlinje

I 2016 præsenterede 3R Kontor vores egen produktlinje COPEN TABLE. Det er et såkaldt 0,0 bord, som betyder, at der ingen CO2 udledning er forbundet med produktionen af bordene. Siden sidst har vi oplevet stor interesse for produktionskonceptet og designet, salg af produktserien begyndt, og vi har flere produkter i pibeline.

CSR-mål 2017

3R Kontor stræber altid efter vores vision – at se alt som en ressource. Derfor er vores overordnede forretningsmål, at være møbelbranchens spydspids inden for cirkulær økonomi. Fundamentet i virksomhedens koncept bygger netop på genanvendelse af møbelbranchens ”affald”. Det er med afsæt i håndteringen af disse brugte kvalitetsmøbler 3R Kontor vil udvikle sig – uanset om det gælder salg, opkøb, leje, istandsættelse eller donation. I 2017 vil vi fortsætte med at udvikle vores unikke forretningskoncept, og har derfor sat følgende mål:

Øge samarbejde med kommunerne i Danmark

Vi mener, at salg af brugte møbler tjener et formål for miljøet. Samtidig ser vi, at der er et stærkt økonomisk incitament for kommunerne, da budgetterne ofte er stramme, og brugte møbler er langt billigere.
Vi ser de danske kommuner, som solide vækstgeneratorer, der har stort potentiale for at skubbe cirkulær økonomi og bæredygtig udvikling af forbrug i den rigtige retning.
Vi ønsker gennem samarbejdsaftaler, at stille vores koncept til rådighed for udvikling af dette område, og blive dygtige til at skabe forskellige konstellationer og tilpassede løsninger, der giver mening for den specifikke kommunens behov.

Udvide med flere afdelinger nationalt

Nærhed er vigtigt for kunder, der ønsker at handle brugt. Det handler om at få syn for varernes stand, give let adgang til service, sikre hurtigt levering og og ikke mindst have tæt kontakt til kunderne. Altsammen for at sikre den bedste kundeoplevelse.
Derfor vil vi udvide med afdelinger på Sjælland og i Aalborg. Afdelingen i Aalborg skal etableres i august 2017.

Optimere tre cirkulære forretningsmodeller

Product as a service
Det handler om, at tænke produkter som en service, mere end noget vi ejer og smider ud efter brug. Vi vil vi i stigende grad tilbyde vores kunder leasing aftaler.

Deleøkonomi – Donationsnetværket
Vi vil fortsat udvikle på vores Donationsnetværk. Vi etablerer kontakt mellem de største virksomheder i Danmark og velgørenhedsorganisationer. Målet er, at blive tydeligere i vores rolle som videreformidler, få 1000 medlemmer og skabe større kontaktflade nationalt gennem mere synlighed i det danske landskab.

Product Life Cycle Extension
Vi forlænger møblernes levetid ved at sælge brugt, sætte møbler i stand, rengøre, donere videre i stedet for at smide væk og nedbryde til nyt. Disse processer skal optimeres, og effektiveres ud fra visionen om, at alt er en ressource.